B. Daems

Hoger/lager
postitief/negatief
Keuzestress verlamt de kiezer
tussen slachtoffer en dader
Breuklijn of kantelpunt
Taboe of medelijden
Lere lijden om te leiden
wat in goede banen kan
of ooit buiten de lijntjes
B. Daems